Loading...
0

Privacy Policy

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor de verkoop van producten door Vriendenkring Fatimacenter VZW via de webshop “ThaiseFairTrade-shop”.

Het registreren op de website van “ThaiseFairTrade-shop” houdt automatisch de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

Vriendenkring Fatimacenter VZW heeft het recht om deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen.  Op lopende bestellingen zijn de voorwaarden geldig die van toepassing waren op het ogenblik van de bestelling.

Inhoud Algemene Voorwaarden

 1. Bedrijfsgegevens
 2. Maken van een verkoopovereenkomst
 3. Prijzen
 4. Betaling
 5. Leveringsmethodes en leveringstijd
 6. Verzendkosten
 7. Omruiling
 8. Herroepingsrecht
 9. Garantie op fabricatiefouten
 10. Privacy
 11. Copyright
 12. Toepasselijk recht

1.Bedrijfsgegevens

ThaiseFairTrade-shop
Vriendenkring Fatimacenter VZW
p/a Baron Delbekelaan 30
2970 Schilde
België

Klantenservice:
info@thaisefairtrade-shop.be
+32 484 911 373
BTW nummer: BE 0893.970.014
Ondernemingsnummer: 0893.970.014

2.Tot stand komen van een verkoopovereenkomst

De Klant en Vriendenkring Fatimacenter VZW komen uitdrukkelijk overeen dat een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. 

Een verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de klant op de webshop “ThaiseFairTrade-shop” een bestelling bevestigt en deze betaalt via PayPal.

“ThaiseFairTrade-shop” heeft het recht bestelling te weigeren indien:

 • het product niet meer voorradig is;
 • bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • in geval van overmacht (bijvoorbeeld productieproblemen in de projecten, stakingen, ….)

3.Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW.  De prijs die getoond wordt op de webshop is de prijs die verschuldigd is door de klant aan ThaiseFairTrade-shop . 

De “ThaiseFairTrade-shop” heeft het recht om de prijs van een product op elk moment te wijzigen maar de producten worden steeds gefactureerd met de prijs die geldig was op het ogenblik van de bestelling.

De prijs van de producten op de “ThaiseFairTrade-shop” kunnen verschillend zijn van deze door Vriendenkring Fatimacenter VZW verkocht op georganiseerde beurzen en markten.

4.Betaling

Online betalingen gebeuren enkel en alleen via Paypal.  Online betalen kan met een Visacard, een Mastercard, via bankcontact (maestro) en een American Express card.  Een bestelling wordt behandeld zodra het geld op onze rekening staat.

5.Leveringsmethodes en leveringstijd

Bestellingen bij ThaiseFairTrade-shop worden in principe binnen de 4 dagen na online betaling aan de klant aangeboden.  Leveringen gebeuren in principe op dinsdag en vrijdag

Deze  levertijden slechts een indicatie en kunnen afwijken in weken met feestdagen, bij overmacht (vb stakingen, extreme weersomstandigheden, enz…).  Wij zijn niet verantwoordelijk gesteld worden bij vertraging door derden (vb. GLS)

ThaiseFairTrade-shop probeert zoveel mogelijk producten aan te bieden uit een stock met vaste maar beperkte voorraad. Daar het hier gaat om artisanale producten zijn ze meestal slechts in kleine hoeveelheden voorradig.  Het kan daarom gebeuren dat een product niet meer in voorraad is.  In  dit geval kan de klant ons contacteren  via de webshop en zal hij per e-mail of telefonisch geïnformeerd worden over een latere voorraaddatum.

De leveringen gebeuren door toedoen van derden (GLS) op het  leveringsadres opgegeven bij de bestelling.  ThaiseFairTrade-shop is niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens van levering- en facturatie adres die aanleiding geven tot vertraging van de levering.

In geval van afwezigheid van de bestemmeling zal GLS de volgende werkdag de zending opnieuw aanbieden zonder meerkost.    Voor elke bijkomende aanbieding zullen opnieuw verzendkosten aangerekend worden.

6.Verzendkosten

Voor zendingen binnen België wordt € 5.00 aangerekend.Indien het bedrag van de bestelling groter is dan € 50,00, is de levering gratis.
Verzendingen buiten Belgie gebeuren enkel en alleen na overleg per email ( info@thaisefairtrade-shop.be ) met ThaiseFairTrade-shop

7.Omruiling

De klant kan, binnen de 7 kalenderdagen na levering, een product omruilen.
In bovenstaand geval verwittigt de klant via email ( info@thaisefairtrade-shop.be ) welk product moet geruild worden.Het prijsverschil bij de omruiling wordt teruggestort/extra gefactureerd, naar gelang het geval, en dit binnen 14 dagen.
De verzendkosten en het risico of schade van het terugsturen zijn ten laste van de klant.Bij omruiling wordt € 5,00 euro aan verpakkings- en verzendkosten aangerekend.

Omruiling is enkel van toepassing  voor niet-gebruikte producten en in originele verpakking. 
Bij omruiling moeten de producten naar volgend adres worden gestuurd:

Vriendenkring Fatimacenter VZW
p/a Baron Delbekelaan 30
2970 Schilde
België

 

8.Herroepingsrecht

ThaiseFairTrade-shop streeft ernaar om de producten op de webshop zo waarheidsgetrouw te tonen en te beschrijven.  De aangeboden producten zijn artisanale producten.Dit betekent dat elk product uniek is en dat kleine variaties in kleur, vorm en afmetingen, zoals vermeld in de beschrijving en op de foto’s, kunnen optreden. 

Indien de klant toch niet tevreden is met zijn aankoop, kan hij binnen de 14 kalenderdagen, volgend op de levering van het product, verzaken aan de aankoop ervan, met opgave van een geldige reden (bijvoorbeeld eventuele schade, productiefout, …).

In dit geval verwittigt de klant ThaiseFairTrade-shop per email ( info@thaisefairtrade-shop.be ) en stuurt de niet-gebruikte goederen in de originele verpakking binnen de 14 kalenderdagen na levering terug.  De verzendkosten en het risico van het terugsturen van de producten zijn ten laste van de klant.Bij herroeping betaalt ThaiseFairTrade-shop, binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen, de reeds betaalde prijs van de teruggestuurde goederen terug aan de klant.

Bij herroeping moeten de producten naar volgend adres worden gestuurd:

Vriendenkring Fatimacenter VZW
p/a Baron Delbekelaan 30
2970 Schilde
België

9.Garantie op fabricagefouten

ThaiseFairTrade-shop hecht zeer veel belang aan de kwaliteit van de aangeboden producten.Indien na levering blijkt dat een product fabricagefouten vertoont, dan moet de klant dit per email (info@ThaiseFairTrade-shop) onmiddellijk na ontvangst melden. 

In dit geval stuurt de klant het product terug.Hij ontvangt (zonder extra verzendkosten) een nieuw product.Binnen de 10 kalenderdagen worden de verzendkosten voor het terugsturen van het product aan de klant betaald.

In geval van fabricagefouten moeten de producten naar volgend adres worden gestuurd:

Vriendenkring Fatimacenter VZW
p/a Baron Delbekelaan 30
2970 Schilde
België

 

10.Privacy

Om communicatie met onze klanten en een vlotte afhandeling van de bestellingen mogelijk te maken, houden we de registratiegegevens bij in onze database.

Deze gegevens worden alleen voor intern gebruik bewaard en worden nooit aan derden doorgegeven.

Klanten kunnen altijd hun persoonlijke gegevens inkijken of wijzigen aanbrengen door middel van hun registratieaccount met het door hun gekozen e-mail en passwoord.  Schrappen van de registratiegegevens en/of uitschrijven uit de mailing kan door een e-mail te sturen naar info@ThaiseFairTrade-shop.be

11.Copyright

Op alle foto’s en beelden op de website en webshop van ThaiseFairTrade-shop zijn alle rechten voorbehouden, ongeacht de manier van verspreiding of de vorm van aanlevering, aan Vriendenkring Fatimacenter VZW.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder schriftelijke toestemming van Vriendenkring Fatimacenter VZW.

12.Toepasselijk recht

Alle klachten moeten per e-mail gemeld worden aan info@thaisefairtrade-shop.be.ThaiseFairTrade-shop zal deze klachten grondig onderzoeken en de klant informeren over mogelijke oplossingen.

In geval van klachten verbinden de klant en ThaiseFairTrade-shop zich om alle mogelijkheden tot minnelijke schikking te onderzoeken alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is zijn enkel de rechtbanken in Antwerpen bevoegd in het conflict, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische acties tussen de klant en ThaiseFairTrade-shop zijn onderworpen aan het Belgisch recht.